Logo

Bądź na bieżąco

Zapisz się do naszego newslettera aby otrzymywać najciekawsze informacje i aktualności regionu

Wydział Kultury, Promocji i Sportu oraz Stowarzyszenie Czestochowa 2020 zapraszają do udziału w konkursie na Najciekawszą trasę rowerową po Częstochowie i jej okolicy „Brama Jury”. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zapoznanie się i akceptacja poniższego regulaminu. Najciekawsze propozycje zostaną opublikowane na naszej stronie, w aplikacji oraz zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi. Zaglądajcie na naszą stronę oraz w media społecznościowe naszego miasta, gdzie na bieżąco będziemy publikować infromacje nt. konkursu. Zapraszamy!

REGULAMIN

1. Organizatorem konkursu jest Wydział Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy Aleja Najświętszej Maryi Panny 45a, 42-215 Częstochowa, tel. 34 3707 667, e-mail: kps@czestochowa.pl
2. Konkurs na najciekawszą trasę rowerową po Częstochowie i jej okolicy adresowany jest do mieszkanek i mieszkańców Częstochowy.
3. Uczestnikiem konkursu jest każda osoba fizyczna, która prześle propozycję trasy rowerowej zgodnie z wymaganiami niniejszego regulaminu.
4. Laureatem konkursu jest autor najciekawszej trasy rowerowej wyłoniony przez komisję konkursową spośród uczestników konkursu.
5. Trasy należy zgłaszać, przesyłając na adres: kps@czestochowa.um.gov.pl wraz z podaniem danych wg poniższego szablonu:
Imię i nazwisko
Nr tel. kontaktowego
Adres e-mail
W tytule korespondencji proszę napisać: Konkurs Brama Jury.
3. Propozycje tras można nadsyłać do 31 sierpnia 2022 roku.
4. Jeden autor może zgłosić maksymalnie do 3 tras.
6. W konkursie należy zgłaszać autorskie propozycje tras, nieopublikowane dotychczas na stronie i w aplikacji Brama Jury. Zgłoszenie powinno zawierać krótki opis trasy, z uwzględnieniem jej najciekawszych miejsc oraz obowiązkowo plik zawierający ślad .gpx proponowanej trasy. Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcia zrobione na poszczególnych etapach trasy (od 3 do 10 zdjęć).
7. W celu wyłonienia zwycięskiej trasy zostanie powołana komisja konkursowa, która po wyborze najlepszej trasy, sporządzi ze swych obrad protokół.
8. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne.
9. O przyznaniu nagrody przez Komisję konkursową Laureat zostanie poinformowany telefonicznie.
10. Laureat (autor zwycięskiej propozycji ) otrzyma nagrodę rzeczową, związaną z sportem rowerowym, którą odbierze osobiście w Wydziale Kultury Promocji i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy przy al. Najświętszej Maryi Panny 45 w terminie uzgodnionym z Organizatorem konkursu. Ponadto zwycięska trasa wraz z imieniem i nazwiskiem autora zostanie opublikowana na stronie www.bramajury.pl oraz w miejskiej aplikacji rowerowej Brama Jury.
11. Wyniki konkursu będą opublikowane na stronie www.czestochowa.pl, na stronie www.bramajury.pl oraz zostaną udostępnione na profilu miasta w mediach społecznościowych.
12. Wizerunek Laureata Konkursu może zostać opublikowany na stronie www.czestochowa.pl, na stronie www.bramajury.pl oraz na profilu miasta w mediach społecznościowych, w przypadku gdy Laureat wyrazi na to zgodę. Zgoda powinna być złożona przez Laureata w formie pisemnej przesłanej na adres mailowy Organizatora. Wzór zgodny na rozpowszechnianie wizerunku stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu
13. Przystępując do Konkursu, jego uczestnik automatycznie wyraża zgodę na warunki określone w niniejszym Regulaminie.
14. W sprawach spornych, wynikających z interpretacji Regulaminu, ostateczną decyzję podejmie Organizator.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą Konkursu,
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu
17. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania nagrodzonych i wyróżnionych prac w materiałach promocyjnych Miasta Częstochowy: elektroniczne wydanie miesięcznika CGK, ulotki, foldery, plakaty, tablice Miejskiego Systemu Informacji Publicznej.
18. Organizator zastrzega sobie prawo do nierozstrzygnięcia konkursu bez podania przyczyny.
19. Dodatkowe informacje na temat Konkursu można uzyskać w Referacie Promocji Urzędu Miasta Częstochowy pod numerem telefonu 34 3707 469.
20. Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich oraz dóbr osobistych poprzez nadesłanie pracy konkursowej. W przypadku, gdy jakiekolwiek osoby trzecie wystąpią wobec Organizatora konkursu z roszczeniami za dokonanie takiego naruszenia, uczestnik zobowiązany jest zwolnić podmiot, pod adresem którego kierowane są roszczenia od wszelkiej odpowiedzialności w tym zakresie.
21. Wszelkie dane osobowe uzyskane od uczestników konkursu będą przetwarzane przez Organizatora na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

Korzystamy z cookies

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies, m.in. w celach statystycznych. Jeżeli nie chcesz, by były one zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na ten temat...