• Kontrast:
  • Czcionka: A A A
  • Język:

Częstochowa i okolice

Częstochowa to miasto, które co roku przyciąga od 4 do 5 milionów pielgrzymów z 80 krajów świata. Wszystko za sprawą klasztoru na Jasnej Górze i znajdującego się tam obrazu Matki Boskiej. Ale Częstochowa to także rowerowa Brama Jury Krakowsko-Częstochowskiej. To tu otwiera się ten niezwykle urokliwy teren przez który biegnie Jurajski Rowerowy Szlak Orlich Gniazd. Szlak prowadzi przez najbardziej atrakcyjne krajobrazowo tereny Wyżyny Krakowsko – Częstochowskiej, a zaczyna się w Częstochowie w Alejach Najświętszej Marii Panny. Najlepsze trasy rowerowe znają zawsze lokalni rowerzyści. Stąd nasz pomysł na opisanie popularnych tras, po których poruszają się Częstochowianie, aby udostępnić je turystom. Pokazane przez nas wycieczki mają charakter pomocniczy, a należy je dobrać pod względem swoich umiejętności i rowerów. Stąd możliwość filtrowania zaproponowanych wycieczek ze względu na typ roweru lub stopień trudności. Częstochowa to brama rowerowa na Jurę Krakowsko - Częstochowską